Från psykometri till psykoterapi – Psykologverksamheten vid Ulleråkers sjukhus

År 1957 anställdes den förste psykologen vid Ulleråkers sjukhus och redan året efter inrättades ett psykologiskt laboratorium. Psykologernas entré som ny yrkesgrupp inom den svenska psykiatrin kom att medföra många förändringar inom diagnostiken och vården.

Utställningen berättar om den mångskiftande psykologverksamhet som bedrevs vid Ulleråkers sjukhus. Tyngdpunkten i utställningen är den psykologiska utredningens komponenter, psykologiska tester men även behandlingsarbete och forskning får sin belysning. 

Utställningen pågår från den 9 september 

Hotzman inkblot
Bild från personlighetstest – Holtzman inkblots från 1956,  en variant av det mer kända Rorschach-testet.