Medicinhistoriska museet

Medicinhistoriska museet

Öppet

Tisdagar och torsdagar kl 13-17.

Helgöppet: 1/10, 29/10, 12/11 (Museidagen, fri entré).

Fri entré vardagar, söndagar i samband med föredrag 40 kr. 

 Se höstens program


Hitta hit

Adress: Eva Lagerwalls väg 8, 756 43 Uppsala. Följ skyltar från Dag Hammarskjölds väg. 

Karta och vägbeskrivning.

Nytt busslinjenät från 14 augusti. UL:s stadsbuss 4 stannar vid Medicinhistoriska museet (hållplats Kronparksgården). 


Visningar

Guidad visning kan bokas till veckans alla dagar. Pris: 40 kr/person, minimum 400 kr.

Kontakt

Museichef Urban Josefsson

Epost: info@mhm.uu.se 

Tel: 018-611 26 10

Årskort

Årskort berättigar till fritt inträde även söndagar. Pris 200 kr. 

Det okända apoteket – sjukhusapoteket 75 år

Utställningen berättar om sjukhusapotekets historia och sjukhusfarmacins utveckling, från en blygsam start på 1940-talet till 2000-talets omfattande verksamhet.

Sjukhusapoteket är det okända apoteket, okänt inte bara för allmänheten, utan också – mer förvånande – för många som är verksamma inom apoteksvärlden och sjukvården.

Svensk sjukhusfarmaci har ingen lång historia, den ryms väl inom den tidsrymd som Sjukhusapoteket vid Akademiska sjukhuset har föreståtts av apotekare och fått kallas apotek. Utvecklingen av sjukhusfarmacin gick till en början mycket långsamt. En vändpunkt kom med propositionen till riksdagen 1962 om läkemedelsförsörjningen.

Under 1970-talet acceleererade utvecklingen kraftigt. Under de följande decennierna har Sjukhusapoteket vid Akademiska sjukhuset och den svenska sjukhusfarmacin i allmänhet kunnat hävda sig väl vid internationell jämförelse.

Avregleringen av den så kallade apoteksmarknaden 2009 omfattade öppenvårdsapoteken, men slog i praktiken också sönder organisationen av åtminstone de stora sjukhusapoteken. Vad det innebär för framtiden är höljt i dunkel.

Utställningen pågår under 2017


Labbis