Medicinhistoriska museet

Medicinhistoriska museet

Öppet

Tisdagar och torsdagar kl 13-17.

Helgöppet: 1/10, 29/10, 12/11 (Museidagen, fri entré).

Fri entré vardagar, söndagar i samband med föredrag 40 kr. 

 Se höstens program


Hitta hit

Adress: Eva Lagerwalls väg 8, 756 43 Uppsala. Följ skyltar från Dag Hammarskjölds väg. 

Karta och vägbeskrivning.

Nytt busslinjenät från 14 augusti. UL:s stadsbuss 4 stannar vid Medicinhistoriska museet (hållplats Kronparksgården). 


Visningar

Guidad visning kan bokas till veckans alla dagar. Pris: 40 kr/person, minimum 400 kr.

Kontakt

Museichef Urban Josefsson

Epost: info@mhm.uu.se 

Tel: 018-611 26 10

Årskort

Årskort berättigar till fritt inträde även söndagar. Pris 200 kr. 

Utställningar

Receptur och giftskåp. Medicinhistoriska museet i Uppsala

Medicinhistoriska museet speglar läkekonst från äldsta tid till nutid. På två våningsplan finns instrument, apparater och berättelser från de flesta av läkarvetenskapens specialiteter. Här berättas om apotekens, Akademiska sjukhusets, psykiatrins och sjuksköterskornas historia.

Medicinhistoriska museet är inrymt i en byggnad från år 1900, i Ulleråkersområdet i Uppsalas södra delar. Arkitekt var Axel Kumlien. Ulleråker var vid denna tid var Sveriges största psykiatriska sjukhus. Huset byggdes för att inrymma administrationen med samlingssal på bottenplanet och en överläkarvåning på det övre planet.

Pågående tillfälliga utställningar

Från psykometri till psykoterapi – Psykologverksamheten på Ulleråkers sjukhus

Det okända apoteket – Sjukhusapoteket vid Akademiska sjukhuset 75 år 

Samlingar

De äldsta delarna av museets samlingar utgörs av kirurgiska instrument från 1600-talet. Det finns också mikroskop från 1700-talet, stetoskop från tidigt 1800-tal, röntgenrör från sent 1800-tal, narkosapparater från 1900-tal och pacemakers från 1950-talet.

Medicinhistoriska museet arbetar kontinuerligt med digitalt tillgängliggörande av samlingarna genom databasen Alvin, där flera kulturarvsinstitutioner är medlemmar.

Upptäck kulturarvet i Alvin (extern länk)

Psykiatrihistoria

På övervåningen visas Ulleråkers sjukhus långa historia som går tillbaka till 1811. I utställningen berättas om  behandlingsformer, det dagliga livet för patienter och personal och hur psykisk sjukdom uppfattats och hanterats i samhället genom tiderna. Ett rikt bildmaterial finns från området som länge var en egen stad i staden.

Apoteket

I apoteksrummet skildras farmacins olika grenar, som naturens egna läkemedel och 1500-talets signaturlära. Här berättas om 1700-talsapotekaren, den store kemisten, Carl Wilhelm Scheele och hans upptäckter av flera grundämnen. Pillertrillning visas och kan praktiskt prövas på.

Folkmedicin

På museet finns en stor samling föremål från folkmedicinen. De flesta människor på landsbygden hade inte tillgång till utbildade läkare och hade större förtroende för sina lokala läkekunniga. Folkmedicin var ofta magiska ritualer baserad på folktro, där vissa föremål ansågs ha stor kraft i händerna på botaren. Men den kunde också vara baserad på stor kunskap om medicinalväxter och hur dessa skulle användas.

Sjuksköterskehistoria

Emmy Rappe studerade hos Florence Nightingale i London och var vid hemkomsten Sveriges första utbildade sjuksköteska. Hon började sin anställning vid det nuvarande Akademiska sjukhuset när det öppnades 1867 och drev under några år en sjuksköterskeskola. Hon avslutade sin tjänstgöring som översköterska vid Upsala Centralhospital, sedermera Ulleråkers sjukhus.

Betydelsefulla personer

1700-talsprofessorn Nils Rosén von Rosenstein, barnläkekonstens fader, har också en given plats liksom hans kollega från förra sekelskiftet, kirurgen Karl Gustaf Lennander. Flera nobelpristagare och deras forskning presenteras, bland dessa de två Uppsalaprofessorerna Allvar Gullstrand och Robert Bàràny.