Tidigare program

Föredrag och aktiviteter 2018

7 januari

Bo S. Lindberg: Kirurgernas historia – om badare, barberare och fältskärer

Föredrag och aktiviteter 2017

Söndag 3 december

Föredrag av Barry Karlsson: Bemötande av psykiska funktionsnedsättningar och neuropsykologiska utredningar i ett historiskt perspektiv

Barry Karlsson berättade om historiska aspekter och förändringar av förståelse och utredning av personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Från medeltid över upplysningstid och urbanisering i kölvattnet av industrialisering till dagens postmodernistiska samhälle har attityder till funktionsnedsättningar genomgått en dramatisk förändring. Inte minst i vårt psykiatriska bemötande vid problemskapande beteenden.

Barry Karlsson är legitimerad psykolog, specialist i neuropsykologi och Psykologialumnernas ordförande vid Uppsala universitet, han är också knuten till Hälsa och habilitering vid Region Uppsala.


Lördag 11 november

Arkivens dag 2017, på Arkivcentrum. Tema Synd och skam

Medicinhistoriska museet medverkade i mässhallen och med ett föredrag av Bertil Karlmark, Franska sjukan – från Columbus till gin & tonic. 

Programmet som nedladdningsbar fil


Söndag 12 november

Museidagen, tema Sant och Falskt

Uppsalas museer slår upp portarna för en gemensam museidag, i år med temat Sant och Falskt. Se hela programmet


Onsdag 8 november

Till minne av Henry Johansson – Två vänner berättar

Med anledning av Henry Johanssons bortgång den 16 juni 2017 inbjuder Uppsala medicinhistoriska förening och Uppsala medicinhistoriska museum till en minneskväll där Henrys vänner Lars Grimelius och Mats Westman berättar om Henry som kirurg, medicinhistoriker och medmänniska. 

Inbjudan Till minne av Henry Johansson – Två vänner berättar


Söndag 29 oktober

Föredrag av Daniel Berg: Giftets värde – Apotekares förståelse av opium i Sverige 1870-1925

Innan Sverige fick sin första särlagstiftning mot narkotika 1923 såldes opium receptfritt på apotek. Daniel Berg har i sin avhandling Giftets värde: Apotekares förståelse av opium 1870-1925 (2016), undersökt hur denna fria tillgänglighet på narkotika förstods av droghandlarna själva, apotekarna. Opium uppfattades på samma gång som en husmedicin, vars tillgänglighet var avgörande för folkhälsan, och som en rusgivande drog. Genom sina särskilda kunskaper upprättade apotekarna ett eget rum för sitt vetande, avskild från läkarnas kliniska blick. 

Daniel Berg (f. 1979) är ekonomhistoriker vid Stockholms universitet.


Söndag 1 okt

Tom Lundin: Katastrofpsykiatri


Söndag 3 september

Föredrag av Eva Ahlsten: Akademiska sjukhuset genom 150 år


Lördag 9 september

Kulturnatten

Invigning av den nya utställningen Från psykometri till psykoterapi – Psykologverksamheten vid Ulleråkers sjukhus. Gunnar Holm och Barry Karlsson invigningstalar.

Föredrag av Åke Pålshammar: I glad inspirerande långdans med test, elektroder, apparater och droger. Ett föredrag om Ingmar Dureman, professor i klinisk psykologi. 


Söndag 20 augusti

Filmvisning och konstnärssamtal med Natasha Dahnberg
Natasha Dahnberg, curator för utställningen ”STOFF – konst på Medicinhistoriska” samt en av utställningens konstnärer, bjöd på en exklusiv filmvisning där vi fick se fyra av hennes videoverk i en sammanhängande svit. På ett hår (2014), Maria & Elisabet (2014), Östergök (2015), Caro vero infirma (2016). Efter föredraget släpptes också katalogen för utställningen STOFF.


Söndag 4 juni

Bertil Karlmark: Hjalmar Öhrvall – fysiologen som inte lämnar någon oberörd

Hjalmar Öhrvall (1851-1929) var Uppsalas andre professor i fysiologi. Hans livsgärningar lämnar ingen oberörd och spänner över såväl fysiologi, psykiatri, samhällslära, knopar (!) och mycket annat. Han ansågs förleda ungdomen genom sina vänsterradikala åsikter och vassa penna. Därför vågade han inte disputera i Uppsala med sin avhandling om smaksinnet, men med ett högsta betyg från Lund, så vågade inte Uppsala universitet förvägra honom en tjänst.

Som bäddat för en intensiv samhällsdebatt i flera decennier runt förra sekelskiftet med hygienismen som viktig nämnare. En lära som innefattade kroppen, själen, hemmet, rasen och samhället. En älskad och hatad mångsysslare.


Söndag den 7 maj

Inga-Lill Aronsson: Medicinsk antropologi – Fallet Negevbeduinernas sjukdomsklassifikationssystem

Med utgångspunkt i en studie av Negevbeduinernas hälso- och sjukdomsklassifikation ges inblick i hur en kultur kan förhålla sig, förklara och bemöta sjukdom och hälsa.  Ett grundläggande antropologiskt perspektiv är att beakta den komplexa samverkan av faktorer kring sjukdom och hälsa där klassifikationen utgör en del av det medicinska kunskapssystemet.  Etnomedicin, eller medicinsk antropologi, är ett expansivt fält som studerar kulturella och sociala konstruktionen kring sjukdom och hälsa. Negevbeduinerna lever i södra Israel och är omkring 200 000 individer.  Majoriteten är idag fast bosatta.


Söndag 2 mars

Jan Henningsson: Kroppen, själen och sjukdomens ansikte - islamisk medicin och människosyn

Vad lär islam om fenomenet människan? Koranen, liksom den hebreiska Bibeln, beskriver ”Adams barn” som utpräglat sociala varelser – och Skapelsens krona. Islamisk läkarvetenskap, både somatisk och psykiatrisk, påverkades starkt av Aristoteles, Hippokrates och Galenos. Parallellt fortlever dock traditionell islamisk läkekonst: en form uppkallad efter Profeten Muhammed, en annan efter hans dotters familj.


Söndag den 5 mars

Lars-Erik Appelgren: Några ståndkärl från Boskapsapoteket

Boskapsapoteket är en del av Veterinärmuseet i Skara. Där finns unika samlingar av ståndkärl från sent 1700-tal. Innehållet i några av dem kommer att beskrivas. Från samtida skrifter belyses den dåtida användningen framför allt i veterinär- men också i humanmedicinen. Kunde några av de droger som rekommenderades ha haft effekt på sjukdomarna som omtalas?


5 februari

Tony Gustavsson: Att rådfråga döden – Svenska medicinska ingrepp i döda kroppar, 1650-1900

Under loppet av 1600-talet introducerades på svensk mark en rad medicinska ingrepp i döda människokroppar i form av obduktioner och dissektioner. Ingrepp utmanade dock religiösa och kulturella föreställningar kring den döda kroppen, och den folkliga motviljan kom att ge upphov till betydande konflikter med den medicinska vetenskapen som kom att vidhäfta verksamheten ända in i modern tid.


8 januari

Urban Josefsson: 1880-talets vivisektionsdebatt – Den första svenska djurförsöksdebatten.

I Sverige fördes en livlig diskussion för och emot djurförsök inom fysiologin på 1880-talet. De två mest framträdande stridande var fysiologen Frithiof Holmgren och filosofen Adolf Leonard Nordvall. Urban Josefsson berättar om denna debatt och tar bland annat upp en samling tidigare okända intyg om djurförsöken vid Fysiologiska institutionen i Uppsala. 


Föredrag 2016

Christer Åsberg: Syndastraff och gudagåva. Om sjukdom och läkekonst i Bibeln.

Birgitta Kulling: En svunnen tid... Minnesbilder från sjuksköterskeutbildningen i Uppsala 1960-1964.

Mohamad Hassan: Grillad lök eller sårtvätt? Föredrag om krigets fasor och hur folk klarar sin vardag

Birgitta Meurling: Också en dekokt! Prästmedicinen, prästfrun och prästen

Jan Stålhammar: Kolerakyrkogården i Malen och "självspillingen" från Stånggrund. En Norduppländsk historia

Thérèse Toudert: Félix Thiberts Musée médical och den patologiska anatomin. Om några modeller i papier-maché, moulages, i Medicinhistoriska museets samlingar.

Henry Johansson: Medicinens historia till nutid – det förflutna förtjänar vårt ansvar

Björn Lindeke & Bo Ohlson: Medicin på kungens skepp. Om fynden ur Regalskeppet Kronans medicinkista från 1600-talet

Torsten Gordh: Narkosen 170 år den 16 oktober 2016

Tor-Göran Henriksson - plastikkirurg och konstnär. Daniel Nowinski och Leif Zern berättar om de två sidorna av en handens mästare.

Olle Matsson: Gifter – till skada och till nytta

Håkan Westin: Ryssligan – ett morddrama i skuggan av första världskriget