Tidigare program

2017

Torsdag 7 september 

Bo S Lindberg – Barnsängsfeber ─ en ändlös följd av tragedier

När en kvinna dör i barnsängsfeber har det alltid uppfattats som en större katastrof än andra dödsfall. En ung mor rycks bort från det nyfödda barnet och familjen helt plötsligt, utan förvarning.

Barnsängsfeber har alltid funnits, men blev mycket vanligare när allt fler förlossningar skedde på stora sjukhus. Orsaken till sjukdomen var länge okänd och föremål för många spekulationer, miasma eller osund luft troddes vara orsaken. I början av 1800-talet börjad allt fler läkare misstänka att det rörde sig om något som smittade från barnmorskor och läkare till den födande kvinnan.

Ìgnatz Semmelweis har länge hyllats som den som räddat otaliga kvinnors liv genom att införa handdesinfektion. Den äran är emellertid ganska oförtjänt. Andra, som Lister och Pasteur, har givit betydligt viktigare bidrag till kunskapen om barnsängsfeberns orsaker och bekämpande.

I föredraget berättas historien med många exempel, även från Sverige.

Bo S Lindberg är pensionerad överläkare och författare till ett flertal medicinhistoriska artiklar och böcker.


12 maj

Utflykt till Vårdmuseet i Västerås samt Enköpings museum


Onsdag 5 april

Årsmöte och föreläsning 

Eva Nyström: Lars Roberg – en övergångsgestalt mellan stormaktstid och frihetstid

Lars Roberg
Lars Roberg
Litografi av Otto Henrik Wallgren

Lars Roberg (1664–1742) är i dag främst ihågkommen som grundare av Sveriges första akademiska sjukhus och som lärare till bland andra Carl von Linné. Hans insatser sträcker sig emellertid över ett betydligt vidare verksamhetsfält än så. I föredraget presenteras Robergs liv och verk mot bakgrund av den övergångstid han levde under. 

Eva Nyström är idé-och lärdomshistoriker och forskningsredaktör vid utgivningen av Carl von Linnés korrespondens. 

Plats: Medicinhistoriska museet


Onsdag 8 mars

Gunilla Bolinder:  Nanna Svartz - en kvinnlig pionjär

Nanna Swartz
Nanna Svartz 1953. 
Foto: Gustaf Cronquist.

Gunilla Bolinder föreläste om den knaggliga vägen till landets första kvinnliga professur. Nanna Svartz, som blev 95 år gammal, hade många emot sig på grund av sitt kön, men gav aldrig upp sitt kliniska forskningsintresse och fick med tiden stora framgångar. Föredraget skildrar Nanna Svartz' liv som student, läkare, forskare, innovatör, administratör och privatperson. Vilka hinder fanns och hur bemästrades motgångarna?

Gunilla Bolinder är ordförande i Medicinhistoriska museets vänförening i Stockholm. Hon är docent i medicin på Karolinska Institutet, njur- och internmedicinare och även före detta tandläkare. För ett år sedan slutade hon sin tjänst som verksamhetschef för det Simulatorcentrum (Kliniskt träningscentrum) som hon under 17 år varit med om att bygga upp för medicinsk färdighetsträning på Karolinska Universitetssjukhuset. Hon har bedrivit epidemiologisk och klinisk forskning rörande tobak och hjärt-kärlsjukdom, främst med inriktning på det svenska snuset. 

Plats: Medicinhistoriska museet


Kerstin Hulter Åsberg: Märkliga medicinhistoriska museer

I Uppsala har vi ett märkligt medicinhistoriskt museum tack vare insatser av Lars Thorén, Ingrid Richter Thorén och Stig Ekström, som tidigt förstod att samla värdefulla föremål, som annars skulle ha försvunnit någonstans på vägen.

Medicinhistorisk kunskap utvecklas genom forskning i arkiv och dokument men också genom bevarade föremål och berättelser. Museologin som kulturarvskunskap har utvecklats snabbt sedan 1970-talet. Museer är idag en viktig arena för både forskare, studenter och besökare i alla åldrar och från alla delar av samhället.

Denna kväll ska vi besöka ett antal märkliga medicinhistoriska museer i Europa, Paul Stradins-museet i Riga, 1400-talets Hôtel-Dieu i Beaune, Medicinska fakulteten i Paris, Vatikanmuseet i Rom, några av Londons 16 medicinhistoriska museer, Leprasjukhuset i Bergen och Vrolik-museet i Amsterdam.

Guide är Kerstin Hulter Åsberg, läkare och medicinhistoriker, som besökt dessa märkliga museer sedan början av 1990-talet. 


2016

Per-Erik Åbom: Smittkoppor – Farsoten som kunde tyglas och till sist också utrotas

Thorénföreläsning. Kjell Asplund: Thomas Quick – En man av sin tid 

Utflykt till Tensta kyrka och Nortuna gård

Torgny Svenberg:  John Arderne och 1300-talets kirurgi

Hans Almquist: Sjukvården under Vegaexpeditionen

Olof Åkerblom: Uppsalas roll i utvecklingen av modern transfusionsmedicin 

Höstprogrammet 2016

Thorénprogrammet 2016

2015

Sven Erik Sjöstrand: Utvecklingen av Losec

Thorénföreläsning. Ove Hagelin: Andreas Vesalius

Studiebesök på Djursjukhuset, Ultuna

Lars-Erik Appelgren: Peter Hernquist – Den svenska veterinärmedicinens fader

Vårutflykt till Strömsholms slott och "Scheeles minne" i Köping.

Ulf Ellervik: Konsten att njuta av kemi

2014

Anna Lantz: Andreas Vesalius

Thorénföreläsning. Clary Carlson och Ulla Gällstedt Eriksson: Föreningen Uppsala sjuksköterskehem 100 år

Mats Rydén: Sveriges andre professor i medicin, Johannes Franckenius, utnämnd 1628 - en framstående botanist

Anders Ottosson: Gymnastik som medicin

Utflykt till Sätra brunn 

Stefan Swartling Petersson: Akut febersjukdom hos barn. Tio års studier i och med Uganda

Ulf Högberg: Vita rockar och bruna skjortor, nazimedicin och läkare på flykt

2013

Thorénföreläsning. Henry Johansson: Karl Gustaf Lennander och uppsalakirurgin kring sekelskiftet 1900

Magnus Lidén: Guidad tur i Botaniska trädgården

Ove Hagelin: Utflykt till och visning av Hagströmerbiblioteket i Stockholm

Olle Matsson: En dos stryknin. Om gifter och giftmord i litteraturen

Ulf Pettersson: Patientarvsmassan - Läkarens nya kristallkula?

Thomas Ihre: Abraham Bäck - en sjukvårdens och läkarutbildningens nydanare

Gunnar Ahlsten: Folke Bernadottehemmet, numera Folke bernadotte regionhabilitering 50 år - möjligheter för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

2012

Eva Ahlsten: Visning av jubileumsutställningen "En del av din vardag" om Landstinget i Uppsla län 150 år

Mats O Karlsson: Landstinget i Uppsala läns historia

Sven Widmalm berättar om sin forskning

Utflykt till Dr Westerlunds museum och parkerna i Enköping

Leif Wide: Är kvinnan gravid? Från vetekorn och försöksdjur till den moderna graviditetstesten

Krister Östlund: Visning av medicinhistoriska rariteter ur samlingarna

2011

Professor David Bergqvist: Svensk kärlkirurgi - från Acrel till egen specialitet

Bo Lindberg/Bengt Jonsell: Läkaren, botanisten och författaren Anders Fredrik Regnell

Samarbete mellan Uppsala medicinhistoriska förening, Svenska Linnésällskapet, Upplands nation och Upsala läkareförening

Lars Thorénföreläsningen

Professor emeritus Anders Bárány: Allvar Gullstrand - Svensk fysiograf och nobelpristagare

Lena Milton: Barnmorskeyrkets professionalisering

1:e bibliotekarie vid Carolina Rediviva, FD Krister Östlund: Medicinska rariteter från universitetsbibliotekets samlingar

1:e antikvarie vid Museum Gustavianum, egyptolog Geoffrey Metz: Mumier och vetenskap: En kartläggning av de döda


2010 

Professor emerita Gudrun Nyberg, Göteborg: Några västsvenska barnmorskor vid 1700-talets slut

FD Agneta Emanuelsson: Sjuksköterskeyrkets formativa år runt 1900; inflytandet från Florence Nightingale och Svensk sjuksköterskeförening

Professor Ulf Pettersson: Genetikens och genomikens användning inom sjukvården

FD Jan Eric Olsen: Frithiof Holmgren - fysiolog i brytningstid

2009

Professor Björn Olsen, Uppsala: Om influensapandemier- en konsekvens av vårt sätt att leva

Professor Otto Cars, Uppsala: Antibiotikans historia: Börjar vi skönja den bakre parentesen?

Lars Thorénföreläsningen.
PO Lundberg, Uppsala: Theodor Billroth och Ferdinand Sauerbruch, de stora pionjärerna i kirurgins historia.

Professor Staffan Ulfstrand, Uppsala: Darwins liv och goda idé